İzmir huzurevi sayısı son yıllarda Türkiye’nin nüfus yapısında meydana gelen değişikliklerle birlikte, yaşlı nüfusun oranı artmıştır. Bu demografik değişim, huzurevlerine olan talebi de etkilemiştir. İzmir gibi büyük bir şehirde, yaşlı bireylere hizmet sunan huzurevleri oldukça önemlidir. İzmir’deki