İzmir huzurevi sayısı yaşlanan nüfus ve yaşlı bireylerin ihtiyaçlarına yönelik hizmetler, toplumda önemli bir konu haline gelmiştir. İzmir, Türkiye’nin büyük ve gelişmiş şehirlerinden biridir ve buradaki yaşlı nüfus da giderek artmaktadır. Bu durum, İzmir’deki huzurevi sayısının önemini