Özel Huzurevi Yönetmeliği

Özel Huzurevi Yönetmeliği olarak bilinen 26960 sayılı Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği, 07.08.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Günümüze kadar yönetmelikte çeşitli güncellemeler yapılarak, yönetmelik güncel olaylara uygun hale getirilmiştir. Toplam altı bölümden oluşan Özel Huzurevi Yönetmeliği’nin ilk kısmı genel hükümlerden bahseder. Yönetmeliğin bölümleri şu şekildedir;

  • Birinci bölüm: Genel Hükümler
  • İkinci bölüm: Kuruluş ve İşlemler
  • Üçüncü bölüm: Personelin Nitelik, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  • Dördüncü bölüm: Fiziki Özellikler ve Kuruluş Bölümleri
  • Beşinci bölüm: Hizmet ve İşleyiş
  • Altıncı bölüm: Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelik Ne Anlatır?

Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği’nin birinci maddesi yönetmeliğin amacının huzurevleri ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde bakım görebilecek olan 60 yaş ve üzeri yaşlı kişilerin saptanması yer alır. Ayrıca bu kişilere verilecek hizmetin esaslarının belirlenmesi ve personelin görev, yetkilerinin ve sorumluluklarının düzenlemesinden ibaret olduğundan bahseder. İkinci maddesinde kapsam, üçüncü maddesinde dayanak ve genel kısmın son maddesinde ise tanımlara yer verilmiştir.

 

Özel Huzurevi Yönetmeliği ile bildirilen yaşlı kavramından 55 yaş ve üzeri, bakıma muhtaç olan yaşlı kişilerin anlaşılması gerekir.  Huzurevi açmak isteyen özel kişiler bu yönetmeliğin maddeleri uyarınca İl veya İlçe Müdürlüklerine bir dilekçe ile başvurur. Başvuru sahipleri Türk vatandaşlığına sahip olup medeni haklardan yoksun olmamalı, en az ilkokul mezunu olmalı, taksirli suçlardan hüküm giymemiş olmalıdır.

Yönetmeliğin Uygulama Alanı Nedir?

Özel Huzurevi Yönetmeliği, huzurevlerinin kurulma ve çalışma düzenini içermesi nedeniyle huzurevleri ile ilgili tüm hususlarda bakılacak ilk yerdir. Özel norm genel norm ayrımı nedeniyle hukukta özel norm mevcut ise genel norm uygulanmaz. Eğer özel normda eksiklikler ve boşluklar varsa ilk önce yine özel norma bakılır ve özel norma aykırı olmayacak şekilde genel normda uygulama alanı bulur. Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği özel norm olduğu için Huzurevleri hususunda ilgililerin ilk bu yönetmeliğe bakması gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir